• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Bewaak gemaakte afspraken met de Omzetprognose & Afsprakenmonitor ZPM

  ggz

  Door de veranderingen in het ZPM, het gestegen verzuim en de hogere no-show hebben GGZ instellingen moeite om de productiedoelstellingen te halen. Dat lijkt geen tijdelijk probleem, maar iets dat de komende jaren structureel blijft spelen. Om de productie en de financiën onder controle te krijgen, is het dus belangrijk om goed inzicht te krijgen in de actuele productie en de omzet ten opzichte van de begroting te kunnen voorspellen.

  ValueCare biedt nieuwe manieren om grenzen te bewaken en te monitoren op gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en Justitie.

  Met behulp van de omzetprognose heb je altijd actueel inzicht in de ontwikkeling van de omzet durende het jaar en de meest up to date voorspelling richting het einde van het jaar. Met de afsprakenmonitor is het mogelijk om afspraken met financiers door te rekenen en op tijd bij te sturen als afspraken worden overschreden.

  Omzetprognose

  De Omzetprognose geeft snel en eenvoudig inzicht in de prognose van de omzet van zorgprestaties (ZPM) ten opzichte van de begroting en voorgaande jaren. De monitor maakt het mogelijk om de omzet te filteren naar de laagste niveau’s. Zo kan de instelling zowel organisatiebreed, als ook per afdeling inzicht krijgen in de omzet. Verder brengt de omzetprognose per financier, declaratiecode-categorie (o.a. behandeling en verblijf) en setting in beeld, hoeveel zorg er is geleverd en nog geleverd zal worden. Op basis van de analyse kan je sturen op je doelstellingen. Zo weet je zeker dat je geen omzet misloopt.

  ValueCare biedt een default prognose aan. Via scenario’s is het mogelijk om deze beter aan te laten sluiten om het omzetverloop van je instelling. Als er bijvoorbeeld een productiedip is geweest in het verleden, kan hier via een scenario voor gecorrigeerd worden. Of als er een extra kliniek opent, waardoor je instelling twintig extra bedden heeft vanaf tijdstip x dan kan dit ook doorgerekend worden.

  Afsprakenmonitor

  De Afsprakenmonitor ZPM bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zowel op de productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Op basis hiervan wordt de feitelijke (netto) omzet berekend. Elke dag heb inzicht in de realisatie tot en met de dag ervoor en de doorrekening van de afspraken. Hierdoor krijg je goed zicht op de feitelijke omzetontwikkeling en kun je tijdig bijsturen wanneer nodig.

  Wie maakt gebruik van de omzetmonitor en afsprakenmonitor

  Control en Management hebben een gezamenlijk portaal waarmee zij de prognose ten opzichte van de begroting voor de organisatie of hun afdeling dagelijks kunnen monitoren. De inzichten van de Omzetprognose kunnen afzonderlijk worden besproken met alle zorgmanagers, Hoofd Planning & Control en Manager Finance. Ook is het mogelijk enkele scenario’s toe te passen om prognose actief bij te sturen.

  Doordat de afdelingen Zorgverkoop, Planning & Control en Managers een gezamenlijk portaal hebben, kun je tevens goede afspraken maken met verzekeraars en gelijktijdig bewaken of de gemaakte afspraken gerealiseerd worden. Onder- en overproductie worden namelijk tijdig gesignaleerd.

  De managers van zorglocaties en de medewerkers die cliënten direct helpen, krijgen met de monitor meer inzicht in de financiële draagkracht van de organisatie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om snel vragen te beantwoorden omtrent verwachte overschrijdingen van plafonds of andere deel-afspraken. Beleidsmedewerkers en inkopers gebruiken de afspraken-monitor tijdens overleggen met verzekeraars en directieleden gebruiken het overzicht om op tijd te sturen waar nodig.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.