• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Sturen en verdelen op optimale productie: zo pakt MSB IJsselland het aan

  msb

  MSB IJsselland is, zoals veel MSB’s, druk bezig om de verdeling op basis van productie en benchmarks te vervangen door een model dat beter aansluit bij de afspraken in het Integraal Zorgakkoord.

  Martin Meijerink, directeur-bestuurder van MSB IJsselland zet daarbij vanuit het bestuur van het MSB in op het sturen op optimale productie. Martin: “We proberen te komen tot een verdeel- en verdiensystematiek die aansluit bij wat het ziekenhuis nodig heeft. We mogen geen productieprikkels meer hebben volgens het IZA, maar moeten wel goed sturen op de optimale mix tussen de zorg die is verkocht aan verzekeraars en de vraag uit de markt. Dat vertalen naar een goed stuurmechanisme is een complexe opgave.”

  Een nieuw verdeelmodel

  Sinds 2020 gebruikt MSB IJsselland een eigen verdeelmodel, dat in 2023 weer een update gehad heeft. Martin: “Ons model bestaat uit meerdere componenten: een basis, de begroting en de benchmark. Daarmee voldoet het aan de wens om de productmix te optimaliseren.”

  De aanleiding om met dit verdeelmodel te starten was tweeledig. Martin: “Het model van 2020 en 2021 paste goed bij de coronasituatie, bevorderde solidariteit en was vooral gebaseerd op FTE’s. Het model bevatte echter onvoldoende koppeling met de contracten met zorgverzekeraars. In lijn daarmee vinden we het van groot belang dat de begroting echt goed is. Wij hebben de begrotingssystematiek vanuit het MSB ontwikkeld, met hulp van ValueCare. Het halen van de begroting wilden we ook onderdeel maken van de beloning.”

  Andere manier van werken

  Zo’n nieuw model ontwikkelen is niet eenvoudig, maar het implementeren is ook een ingrijpend traject. Martin: “Het nieuwe verdeelmodel zorgt voor een fundamenteel andere manier van werken. We zijn als MSB met 100 vrijgevestigd specialisten, we hebben zodoende veel verschillende meningen, zeker als het gaat om het honorarium van specialisten. Het is een uitdaging om tot consensus te komen, maar we hebben allemaal het idee dat we de juiste kant op gaan.”

  De samenwerking met ValueCare bevalt daarbij goed. Martin: “De consultants zijn mensen, geen leverancier die je alleen kan mailen op een info adres. Je kunt ze direct benaderen en je krijgt altijd antwoord. Dat is vrij uniek. Dat een leverancier zo veel support geeft, daar zijn mensen in de organisatie heel verrast over. We hebben unlimited support, en dat is veel waard in deze omgeving. Want er zijn ook unlimited vragen.”

  Optimale productie

  Bestuur van het MSB IJsselland hoopt voor 2024 met hetzelfde verdeelmodel te kunnen werken. Martin: “We hebben er veel in geïnvesteerd en ons model sluit nu goed aan bij de sturing van het ziekenhuis. Binnen het MSB willen we de juiste inzet belonen. Het gaat niet om maximale, maar om optimale productie.”

  Strakker sturen wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de middellange en lange termijn. Bij IJsselland werken het MSB en het ziekenhuis dan ook nauw samen in de sturing. Martin: “Dat doe je het liefst samen, met de raad van bestuur en het MSB. Als MSB heb je veel invloed op wat er in een ziekenhuis gebeurt, dus als wij die rol niet goed oppakken heeft dat voor het ziekenhuis gevolgen. En als het ziekenhuis oplossingen bedenkt die niet afgestemd zijn met het MSB, loop je het risico dat we die niet kunnen uitvoeren. Ik geloof erin dat we door onderling informatie te delen meer vertrouwen creëren. En daarmee kunnen we zoeken naar gezamenlijke oplossingen.”

  Sturen op zorg

  De eerste resultaten van het nieuwe verdeelmodel worden binnen het MSB nu zichtbaar. Martin: “We merken dat vakgroepen zich beter beseffen: met deze bezetting wordt dit van mij verwacht, maar hoe krijgen we dat voor elkaar. Is het haalbaar? Wat is het effect als ik wat extra doe? Dan krijg je omzet optimalisatie. Ik ben van mening dat je daardoor veel beter in staat bent om te sturen. En je moet sturen. Je kunt het niet hebben over kwaliteit van zorg als je niet kunt sturen op zorg.”

  Zorgbehoefte van de toekomst

  Ook met het verdeelmodel op orde, blijft er nog genoeg te verbeteren over de komende jaren. Martin: “De discussie moet gaan over de zorgbehoefte van de toekomst. Welke patiënten gaan en welke blijven komen. Welke bezetting hebben we nodig om dat aan te kunnen, in hoeverre wijkt dat af van wat we nu hebben. Dat is de moeilijkste discussie. Je moet keuzes maken. In tijd van extreme schaarste moet je inzetten op optimaal inzetten van de middelen. Hoe moet je dat organiseren, kun je erop sturen? Daar ligt ons huiswerk voor de komende 5 jaar.”

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.