• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Meer in control met robots en AI: de aanpak van Floris Dirkse bij Gelre Ziekenhuizen

  ziekenhuizen automatisering

  Floris Dirkse zet als interim manager zorgcontrol steeds vaker AI en automatisering in om de zorgregistratie op orde te houden. Hij was bij Gelre Ziekenhuizen verantwoordelijk voor de implementatie en deelt zijn ervaringen.

  Floris: “Wat ik vaak zie bij ziekenhuizen is dat zorgcontrol wat onzichtbaar is. De specialisten zijn primair bezig met zorgverlenen, de rest komt op de tweede plaats. Zorgcontrol is geen sexy onderwerp. Daarbij is de afdeling vaak geneigd om veel te helpen en faciliterend te zijn aan de organisatie. Dat is goed natuurlijk, maar het zorgt ook dat compliance, liquiditeit, HT en dossierbeheer geen probleem meer zijn voor de zorgverleners. Terwijl zij hier veel invloed op hebben.”

  Meer in control

  Floris probeert om zorgcontrol meer zichtbaar te maken en zo de processen te verbeteren. Daar helpt tooling bij. Floris: “Met de tooling van ValueCare kun je goed zien in welke vakgroepen er dingen misgaan. Ik gebruik het als manier om processen te sturen en te kwantificeren. We proberen vanuit zorgcontrol actief feedback te geven aan het primaire proces, in aantallen en in euro’s. Dat ook de financiële impact zichtbaar wordt, maakt het makkelijk om de businesscase rond te krijgen. En het helpt bij het vertolken van de boodschap. Die financiële impact is voor een arts goed om te weten.”

  Automatisering en robotisering

  Naast het uitvoeren van controles voor compliance en risicobeheer is Floris met zijn team bij Gelre aan de slag gegaan met automatisering en robotisering. Floris: “Bij Gelre hadden we na de overgang naar een nieuw EPD een achterstand opgelopen in het wegwerken van de acties. Er moesten dus veel acties worden weggewerkt, ook in bulk. Dat hebben we gedaan met de automatisering van ValueCare. Door de koppeling tussen ValueCare en het EPD konden we de data goed isoleren en robots inzetten om de acties op te lossen.” 

  De opstart daarvan was wel even schakelen, vooral met IT. Floris: “Maar hoe langer het draait, hoe meer het gaat renderen. Omdat we nog veel moesten wegwerken werd de businesscase voor ons snel positief.”

  Bouwen met AI

  Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de inzet van AI. Floris: “Dat is nu nog in test, maar het ziet er veelbelovend uit. We gaan AI inzetten op de verslaglegging, om te controleren op de rechtmatigheid voor HT en op volledigheid. Het is een mooi gezamenlijk doel dat we met die taalmodellen automatisch signaleringslijsten kunnen maken op het gebied van juistheid, tijdigheid en volledigheid. Het zijn leuke dingen om mee bezig te zijn, zo’n AI tool. Je bent echt aan het bouwen.” 

  Het werk leuker maken

  Floris heeft de automatisering ook ingezet om het werk voor het zorgcontrol team leuker te maken: “We kunnen nu de meest complexe taken door de meest bekwame mensen laten doen. En het is leuke techniek. Medewerkers steken veel tijd in het optuigen van de controls, maar ze halen er ook veel energie uit. Het wegwerken van repeterende, laagcomplexe actielijsten is geestdodend werk. Het is dus leuk dat steeds meer automatisch kan. Daardoor kun je mensen ook beter inzetten.” 

  De financiële impact wordt ook zichtbaar. Floris: “Robotisering levert zeker wat op. Het resultaat is goed meetbaar. We sturen hierop met dashboarding. Met de automatiseringen die nu structureel draaien besparen we maandelijks 120 mensuren met daarbovenop een financiële impact van € 150.000,-. Elke weggewerkte actie levert geld op of voorkomt terugbetalingen. Het geeft voldoening dat je vanuit zorgcontrol daar aan bouwt.” 

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.