• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Nieuw: 100% automatisch controleren op het risico Verblijf

  ggz automatisering

  Iedere GGZ-instelling kent het risico op verblijf. Het risico dat een verblijfsprestatie wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd. Het correct registeren van een verblijfsdag is voor veel instellingen een groot risico. Vaak wordt standaard na elke nacht in het EPD een verblijfsdag geregistreerd. Als een client niet in de instelling is verbleven, moet dat handmatig worden gecorrigeerd. Fouten maken is dus heel makkelijk en de financiële impact is groot. Instellingen moeten soms tonnen per jaar terugbetalen. 

  Dit risico willen we beter beheersen. ValueCare bouwde daarom al in 2021 een norm op nachtelijke aanwezigheid, waarbij de facturatie en de registratie in het EPD dagelijks worden vergeleken. Bij verschillen controleert de instelling of de client wel- of niet aanwezig geweest is en lost de actie op. Deze integrale, gecertificeerde beheersmaatregel heeft bij meerdere instellingen ervoor gezorgd dat een HT-deelwaarneming op verblijf niet meer nodig is.

  Steeds meer instellingen willen deze controle van ValueCare gebruiken, maar hiervoor is wel een ‘specifieke inrichting’ nodig om nachtelijke aanwezigheid te herkennen. Hierdoor kan niet elke GGZ-instelling de controle op verblijf in gebruik nemen.

  Daar is nu een slimme AI oplossing voor. Via een getraind taalmodel kan uit de verslaglegging worden afgeleid of een client aan- of afwezig was in de nacht. Hierdoor kunnen alle verblijfsdagen automatisch, integraal getoetst worden of ze rechtmatig zijn gedeclareerd. In plaats van achteraf via een deelwaarneming, is nu veel eerder zicht op rechtmatigheidsrisico’s en omzet. Bovendien kost het een instelling minder handmatige werkzaamheden om controle activiteiten uit te voeren. 

  Andersom is er ook een voordeel: er kan extra omzet worden gegeneerd door de volledigheidscontrole op verblijf. Wanneer in de verslaglegging staat dat de client aanwezig was, maar er geen verblijfsdag wordt gevonden in het EPD betekent dat er sprake is van gemiste omzet. De GGZ-instelling kan de gemiste verblijfsdag alsnog registreren en declareren. 

  De AI-controles zorgen ervoor dat je als GGZ-instelling in één keer kunt controleren op rechtmatigheid én op volledigheid. Zo kan iedere instelling, ongeacht de inrichting in het EPD, aan de slag om grip te krijgen op dit risico. We zetten in op maximale ondersteuning- en meer zekerheid over de omzet en kwaliteit van registratie voor de instelling met nieuwe technologie en data. 

  Wil je meer weten hierover? 

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.