• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Dag Zelfonderzoek, Hallo Horizontaal Toezicht

  Vorig jaar hebben een groot aantal GGZ instellingen met ondersteuning vanuit het ValueCare netwerk ‘tijdig’ de zelfonderzoeken 2017 afgerond. Deze verantwoording achteraf voelt steeds meer als ‘tijd en energie steken in het verleden’ en daarom bereiden steeds meer instellingen zich voor op een duurzame oplossing, de overstap naar Horizontaal Toezicht.

  Het roer moet om, daar zijn de meeste instellingen het wel over eens. De systematiek van de zelfonderzoeken leidt tot financiële onzekerheid en kost veel tijd en discussie over werkzaamheden die in het verleden zijn verricht.

  De voordelen van Horizontaal Toezicht

  In plaats van gegevensgerichte controles achteraf wordt er samengewerkt om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Door in één keer goed te registreren bij de bron worden administratieve handelingen ter correctie van deze registraties voorkomen. Hallo Horizontaal Toezicht!

  Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van zorguitgaven en is een vorm van samenwerking die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Daarbij zorgt de instelling op basis van vooraf vastgestelde risico’s en beheersmaatregelen dat deze aantoonbaar geborgd zijn en dat alle facturen die naar de verzekeraar verstuurd worden rechtmatig zijn.

  Valuecare is met de certificering van de beheersmaatregelen, steekproefmethodiek en het blokkadeproces voorbereid op deze ontwikkeling. De ruime praktijkervaring en kennis die we de voorbije jaren hebben opgedaan in het kader van integrale risicobeheersing en zelfonderzoek zetten we vanzelfsprekend ook in bij Horizontaal Toezicht.

  AG012_VC_HorizontaalToezicht
  Bewezen aanpak Horizontaal Toezicht

  Ben jij ook van plan over te stappen naar verantwoording via Horizontaal Toezicht? Wat betekent dit en wat is er voor nodig?

  Valuecare helpt zorginstellingen via dagelijkse gecertificeerde controles en steekproeven risico’s te beheersen voordat de factuur verstuurd is. Wij laten aantoonbaar zien dat je als organisatie in control bent, zodat zorgverzekeraars en andere toezichthouders hierop kunnen steunen.

  Afgelopen jaar hebben wij bij GGZ Delfland en Mediant succesvol begeleid naar volledige Horizontaal Toezicht. En we zijn nu bezig bij andere instellingen waaronder Pro Persona, GGZ Centraal en Lentis.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.