• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Publicatie Rapport ‘Financiële Effecten ZPM – FZ’

  zpm

  In september toonde ValueCare in het rapport ‘Inkomstenverlies in de ggz: analyse impact indirecte (norm)tijd in het Zorgprestatiemodel’ voor de ZVW aan dat het gehanteerde opslagpercentage indirecte normtijd gebaseerd op data van 2017 leidt tot een groot omzetverlies in de ggz.

  De Nederlandse ggz verwachtte dat zich voor de forensische zorg een vergelijkbaar prijseffect voordoet voor de indirecte (norm)tijd en dat dit prijseffect ook in de FZ tot verliezen leidt.

  Om die reden heeft de Nederlandse ggz samen met Dienst Justitiële Inrichtingen aan ValueCare gevraagd om een vergelijkbaar onderzoek ook voor de FZ uit te voeren om inzicht te geven in:

  • de ontwikkeling indirecte tijd 2017-2021
  • de impact van de gehanteerde indirecte normtijd op de omzet in huidig jaar
  • het verschil in omzet per direct geleverd uur vóór en na invoering van ZPM.

  De uitkomsten van het onderzoek zijn in een webinar op 17 maart jl. gedeeld met betrokken instellingen.

  Uit het onderzoek blijkt dat de gehanteerde indirecte normtijd in de FZ slechts 72% van de daadwerkelijke geschreven indirecte tijd vergoedt in 2021. De financiële impact in 2022 hiervan bedraagt 3,3% van de totale omzet. Dit prijseffect werkt samen met andere factoren door op het gemiddeld uurtarief. In 2022 gingen instellingen er gemiddeld (er zijn behoorlijke verschillen tussen instellingen) ruim 28 euro per direct uur op achteruit ten opzichte van 2021. 

  De bevindingen zijn in een officieel rapport vastgelegd, zodat dit als basis kan dienen voor het verdere gesprek met justitie over de overgangsregeling FZ. Het rapport wordt via de Nederlandse ggz verspreid onder haar leden.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.