Contact »

Aan de slag met datagericht werken in jouw VVT-instelling?

Bespaar tijd en geld en zet medewerkers in hun kracht!

Veel systemen en nauwelijks overzicht

Data is nog geen informatie

VVT-instellingen hebben te maken met verschillende financieringsstromen en daarmee een diversiteit aan bronsystemen. Verbanden leggen tussen deze systemen en data voor iedereen beschikbaar maken zijn uitdagingen die bij veel instellingen spelen.

Hierdoor neemt de druk op het beheersen van de zorgkosten toe en tegelijkertijd worden de verantwoordingseisen alleen maar strenger. Scherp sturen en correct verantwoorden is daardoor vaak problematischer dan het hoeft te zijn.

Verminder de administratieve lastendruk en vergroot het zorggeluk

Eén platform voor acties, controles en stuurinformatie

ValueCare levert een platform met zowel Risicobeheersing als Stuurinformatie. Doordat alle acties en de voortgang ervan via het platform lopen, is het een stuk makkelijker ook 100% correct te verantwoorden. 

Daarnaast creëer je zicht op de vele financieringsstromen in overzichtelijke BI-dashboards, waardoor je tijdig kunt bijsturen op de afspraken die er zijn gemaakt. Dankzij de innovatieve zoektechnologie is het erg gemakkelijk om precieze inzichten snel te vinden.

Dagelijkse controles

Weten wat je moet doen

Value Care Risicobeheersing Risicobeheersing
 • Gegarandeerde business case (> 200% ROI)
 • Alle geleverde productie betaald
 • Gerichte toewijzing aan verantwoordelijke medewerkers
 • Stoppen met handmatige controles achteraf
 • Aantoonbaar in control

Dagelijkse stuurinformatie

Weten waar je op moet sturen

Value Care Prestatieverbetering Stuurinformatie
 • Eenvoudig en intuïtief
 • Actueel inzicht in productieafspraken vs. realisatie
 • Geen licentiekosten
 • Rol gebaseerde prestatiekaarten

Over ValueCare

Share knowledge, empower people

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties.

We leveren een uitgebreide set van meer dan 1000 controles en 120.000 rapportages, die ontwikkeld zijn samen met ons netwerk. De uitwerking van de beheersmaatregelen en normen is openbaar toegankelijk via normenkaderzorg.nl en normenkadergemeente.nl.

Fact organisaties
100+ organisaties
Fact cliënten
80 deskundige consultants en dataspecialisten
Fact professionals
De beste open source technologie
FactBI Rapportages
Sterk inhoudelijke kennis

ValueCare netwerk

Share knowledge

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Alliade
Delfland
Zuyderland
NH
Rivas

Webinar: De wijk­ver­ple­ging van mor­gen

Kijk nu het webinar terug
Terugkijken »

Meest gestelde vragen

VVT

Wij snappen de uitdagingen waar jij voor staat als geen ander. We geven graag antwoord op de vragen die je hebt. Staat je vraag er niet tussen? Stel 'm gerust!

Welke systemen en processen kan ValueCare vervangen?

Met de inzet van ValueCare kan je de volgende zaken vervangen en op één plek beschikbaar maken:

 • Datawarehouse
 • BI tool
 • Excel-rapportages
 • Handmatige steekproeven en controlelijsten
 • Signaallijsten en rapportages uit het bronsysteem
Onze data is onbetrouwbaar, kunnen we dan wel starten?

Wij kunnen organisaties ondersteunen bij het op orde krijgen van de basisprocessen. Door de inzichten die wij bieden is snel te achterhalen waar de knelpunten zitten en deze kun je gericht aanpakken en ondersteunen.

Binnen hoeveel tijd kunnen we resultaten verwachten?

ValueCare kan in 3 tot 4 maanden haar dienstverlening operationeel hebben. Onze aanpak is heel pragmatisch en het meenemen van de organisatie is een belangrijk onderdeel. Omdat we zoveel als mogelijk gebruik maken van de standaardinzichten die we voor andere VVT-instellingen hebben ontwikkeld hoeven we niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.

Laatste nieuws

uit ons netwerk

Wij zitten net als de organisaties en instellingen in ons netwerk nooit stil. Daarom houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Interesse in een demo?