Contact »

Aan de slag met datagericht werken in jouw VVT-instelling?

Bespaar tijd en geld en zet medewerkers in hun kracht!

De hoeveelheid data in VVT-instellingen groeit en het verzamelen, controleren, en analyseren hiervan is vaak inefficiënt. Tegelijkertijd neemt de druk op het beheersen van de zorgkosten toe en worden de verantwoordingseisen strenger. Door datagericht te werken wordt scherp sturen en verantwoorden een stuk eenvoudiger.

Hoe maak je slim gebruik van data?

Veel systemen en nog meer data

VVT-instellingen hebben vaak te maken met verschillende financieringsstromen en daarmee een diversiteit aan bronsystemen. Verbanden leggen tussen deze systemen en de data op een slimme manier beschikbaar maken is een uitdaging waar veel instellingen tegenaan lopen.

Het is een intensief en kostbaar traject om van al die data informatie te maken en breed beschikbaar te maken in de organisatie. ValueCare kan de VVT-instellingen ondersteunen om dit proces eenvoudiger en minder versnipperd te maken.

Krijg grip op risico's en verbeter prestaties!

Eén platform voor acties en sturing

ValueCare levert een onderscheidend en innovatieve zoektechnologie met Data Auditing en Business Intelligence. Deze oplossingen hebben we samen met ons netwerk van GHZ-instellingen ontwikkeld.

Door samen te werken hoeft niemand opnieuw het wiel uit te vinden. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring. Zo komen we samen verder.

Waarom Data Auditing?

Voordelen voor de ouderenzorg

Wij garanderen met de inzet van SearchData met geautomatiseerde controleseen ROI van meer dan 100%. Dankzij dagelijkse controles worden medewerkers geactiveerd om zélf een correcte en volledige registratie te voeren.

Op deze manier hoeven controle- of signaallijsten niet meer achteraf handmatig samengesteld te worden. Bovendien wordt zo alle productie die de organisatie levert (tijdig) betaald en het compliance proces naar een hoger niveau getild. Jouw zorginstelling is altijd aantoonbaar in-control.

Waarom Business Intelligence?

Voordelen voor de ouderenzorg

Wij verzekeren dat je met SearchData met rapportages een oplossing in huis haalt die snel en gemakkelijk inzichten levert. Elke medewerker krijgt toegang tot een eigen rol gebaseerde prestatiekaart waarmee hij of zij kan sturen op het verbeteren van zijn of haar prestaties.

Ook biedt de razendsnelle zoektechnologie (vergelijkbaar met Google, Funda &BOL) medewerkers in staat om zelf informatie te vinden die zij nodig hebben. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot de data waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Data Auditing

Weten wat je moet doen

  • Gegarandeerde business case (> 100% ROI)
  • Alle geleverde productie betaald
  • Gerichte toewijzing aan verantwoordelijk medewerkers
  • Stoppen met handmatige controles achteraf
  • Aantoonbaar in-control

Business Intelligence

Weten waar je op moet sturen

  • Eenvoudig en intuïtief
  • Actueel inzicht in productieafspraken vs. realisatie
  • Geen licentiekosten
  • Rol gebaseerde prestatiekaarten

ValueCare netwerk

Share knowledge

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Alliade
Delfland
Zuyderland
NH
Rivas

Webinar: De wijk­ver­ple­ging van mor­gen

Kijk nu het webinar terug
Terugkijken »

Interesse in een demo?

Connect direct

Annelien

Annelien Gijzen

+316 454 12 403
annelien.gijzen@valuecare.nl
connect via linkedin

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 63 515
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin

Marlon van Eerdt

Marlon van Eerdt

+316 514 65 202
marlon.van.eerdt@valuecare.nl
connect via linkedin