Contact »
Blurred 2 kl

Financieel Gezond

Alle productie vergoed
en financieel gezond

Goede zorg gaat niet vanzelf

Zorginstellingen moeten steeds scherper sturen op hun processen en beschikbare middelen. De loonkosten stijgen en het personeelstekort loopt op. De opbrengsten zijn onzeker en kennen weinig groei. De rente gaat stijgen, waardoor lenen meer geld kost. Ondertussen stellen verzekeraars en andere financiers steeds meer eisen aan de zorg. Daarnaast worden de behandelingen complexer, worden er eisen gesteld dat eenvoudige behandelingen op “de juiste plek” gedaan moeten worden en lopen de verwachtingen rond Gepaste zorg/Zinnige zorg/VBHC achter. 

ValueCare maakt het managen van zorginstellingen makkelijk

Met de risicobeheersing en stuurinformatie in ons Stuurmodel Financieel Gezond wordt de dagelijkse bedrijfsvoering van zorginstellingen aantoonbaar beter. De financiën zijn onder controle en de kwaliteit van de zorg verbetert continu.

Alle productie vergoed & financieel gezond

 • Nooit meer onbetaalde zorgproductie
 • Bespaar tenminste 1% op inkoopkosten
 • Breng het exploitatieresultaat >3% en de solvabiliteit naar 35%
 • ROI > 200%. Gegarandeerd

Hoe blijf je als zorginstelling Financieel Gezond?

ValueCare ziet dat Financieel Gezonde zorginstellingen de focus leggen op de volgende punten:

 • Maak goede afspraken met zorgverzekeraars/gemeenten/zorgkantoren
 • Zorg voor goede interne sturing op rendement en externe sturing op afspraken
 • Vergroot het bewustzijn bij alle medewerkers op opbrengsten en kosten
 • Stuur op de instroom van nieuwe cliënten en op behandelintensiteit
 • Werk actief aan het binden van personeel en het beperken van verzuim
 • Declareer alle geleverde zorg (snel, rechtmatig en volledig)
 • Besteed niet-strategische taken uit

Hoe werkt Financieel Gezond?

ValueCare biedt dagelijks actiegerichte stuurinformatie voor de zorgverleners, teamleiders, managers, en directie. Daarmee wordt het eenvoudig om iedereen in de organisatie te activeren, niet alleen P&C. Dankzij onze dagelijkse audit op volledigheid van de geleverde zorg, wordt alle zorg juist en tijdig gedeclareerd. Daarnaast doen we een dagelijkse check op de contract-afspraken met verzekeraars en bieden we ondersteuning voor het maken van juiste contract-afspraken.

Prognose

 • Goede afspraken met zorgverzekeraars/gemeenten/zorgkantoren
 • Externe sturing op afspraken

Meer over de Prognose en Productiemonitor »

Volledigheid

 • Declareren alle geleverde zorg
 • Betere kostprijzen en zorgprofielen -> Goede afspraken met zorgverzekeraars/gemeenten/zorgkantoren

Stuurinformatie

Wat belooft ValueCare?

ValueCare belooft het management van de zorginstelling:

 • Verbetering DSCR en Solvabiliteit
 • Verbetering ziekteverzuim en verloop personeel
 • Gemiste omzet door onvolledige registratie/declaratie <0,05%
 • Productie valt binnen contract-afspraken verzekeraars
 • En dit met sluitende business case
Value Care beeldmerk
Wij zijn ValueCare

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, MSB’s, organisaties in de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijn.

Binnen ons netwerk wisselen klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Het laatste nieuws

van ValueCare

Wij zijn altijd in beweging. Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen.

Stuur ons een bericht