Contact »
Website 2

Optimale Zorg

Goed voor de patiënt,
tegen 10% lagere kosten

Optimale zorg gaat niet vanzelf

Meer patiënten helpen met hetzelfde geld, dat is de uitdaging in de medisch specialistische zorg. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte van artsen om zelf in control te zijn: behandeluitkomsten verbeteren, verloren tijd verminderen en binnen begroting blijven.

Artsen zelf in control

Het Stuurmodel Medisch Specialisten is ontwikkeld samen met artsen om hen meer inzicht en controle te geven.  Met het Stuurmodel Medisch Specialisten krijgt de medisch specialist dagelijks up-to-date stuurinformatie, om zelf te kunnen sturen op betere behandeluitkomsten, minder verloren tijd en productie binnen begroting.

Goed voor de patiënt, tegen 10% lagere kosten

  • Betere behandeluitkomsten & voldoende capaciteit vrij
  • Geen verloren tijd meer
  • Alle productie binnen begroting
  • ROI > 200 %. Gegarandeerd

Hoe werkt het Stuurmodel Medisch Specialisten?

Sturen op begroting

Steeds meer MSB's gaan begrotingsgestuurd werken. De begroting opstellen lukt daarbij meestal wel, maar daadwerkelijk sturen op die begroting vormt vaak een uitdaging. Als je begrotingsgestuurd werkte moet je niet alleen weten wanneer je extra gas kunt geven op de productie, maar ook wanneer je moet remmen om niet over het maximum van je begroting te komen. Goed sturen op cijfers wordt dus steeds belangrijker.

Met het landelijke Stuurmodel Medisch Specialisten van ValueCare krijg je als specialist dagelijkse stuurinformatie gepresenteerd op één gepersonaliseerde startpagina. Je ziet iedere dag je realisatie ten opzichte van de begroting, en houdt zo eenvoudig je maximum én je beschikbare capaciteit in de gaten.

Sturen op duurzaamheid & verloren tijd

Hoe minder verloren tijd, hoe meer patiënten je kunt helpen. Daarmee verkort je de wachttijden voor patiënten én verbeter je het rendement.

Met Optimale Zorg van ValueCare kun je direct sturen op:

  • Een efficiënte OK: korter wisselen en op tijd starten
  • Een efficiënte Poli: lage herhaalfactor, meer op afstand, minder no show
  • Een efficiënte Kliniek: kortere ligduur, meer in dagopname

Sturen op behandeluitkomsten

Door te sturen op behandeluitkomsten verbeter je de zorg voor de patiënt én zorg je voor minder contacttijd van de medisch specialist na de behandeling.

Samen met artsen heeft ValueCare een set controles ontwikkeld om behandeluitkomsten in beeld te brengen en te sturen op verbetering. Om een compleet beeld te krijgen van de behandeluitkomsten zonder extra registratie, wordt automatisch informatie uit de verslaglegging verwerkt.

Sturen op Passende Zorg

Dat het zinvol is om scherp te zijn op Passende Zorg en zo veel mogelijk niet-zinnige zorg te voorkomen, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe krijgt je dat in de praktijk voor elkaar als ziekenhuis, vakgroep of specialist?

ValueCare ontwikkelt samen met de specialisten stuurpunten en controles voor Passende Zorg die potentieel niet-zinnige zorg in kaart brengen. Onze stuurpunten geven inzicht in welke zorg er in het verleden is uitgevoerd die niet aan de richtlijnen voldeed, en de controles laten zien welke zorg er is ingepland die mogelijk niet aan de richtlijnen voldoet. Dat maakt het makkelijk om te monitoren op extra handelingen en niet-zinnige zorg te vermijden.

Value Care beeldmerk
Wij zijn ValueCare

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, MSB’s, organisaties in de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijn.

Binnen ons netwerk wisselen klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Het laatste nieuws

van ValueCare

Wij zijn altijd in beweging. Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen.

Stuur ons een bericht