Contact »
Blurred 2 kl

Stuurinformatie

Productiviteit, opbrengsten en
kosten overal onder controle

Goede zorg gaat niet vanzelf

Verzekeraars en financiers stellen steeds meer eisen aan zorginstellingen. Er moet scheper worden gestuurd op processen en beschikbare middelen, terwijl de loonkosten stijgen, opbrengsten onzeker zijn en lenen meer geld kost. Daarnaast worden de behandelingen complexer en lopen de verwachtingen rond passende zorg achter.

ValueCare maakt het managen van zorginstellingen makkelijk

Met stuurinformatie van ValueCare wordt de dagelijkse bedrijfsvoering van zorginstellingen aantoonbaar beter. De financiën zijn onder controle en de kwaliteit van de zorg verbetert continu.

Productiviteit, opbrengsten en kosten overal onder controle

  • Altijd actueel inzicht in de belangrijkste KPI’s
  • Automatisch dagelijks actuele stuurinformatie, conform de standaard van 100+ zorginstellingen
  • ROI > 200%. Gegarandeerd

Hoe werkt Stuurinformatie van ValueCare?

Stuurinformatie van ValueCare biedt gedetailleerde inzichten in de belangrijke KPI’s van je organisatie. Elke dag krijg je de meest recente inzichten gepresenteerd, zodat je op elk moment in staat bent om bij te sturen.

ValueCare geeft actiegerichte stuurinformatie voor de zorgverleners, teamleiders, managers, en directie. Door informatie over cliëntlogistiek, productie, wachtlijsten, kwaliteit, beschikbaar te maken op het juiste niveau, wordt het voor iedereen in de organisatie eenvoudig om te sturen op de factoren waar hij of zij invloed op heeft. 

Valuecare afspraken
Pro­duc­tie­mo­ni­tor

100% grip op productieafspraken

De ValueCare Productiemonitor geeft actueel inzicht of productieafspraken daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarbij maken we ook slimme voorspellingen. Met de prognose stuur je tijdig bij op ontwikkelingen in productie en omzet. De inzichten zijn beschikbaar per financier, patiëntengroep of organisatie-eenheid.

Naast productie-afspraken maakt ValueCare dat ook andere afspraken inzichtelijk, zoals het aantal nieuwe cliënten/patiënten en de gemiddelde prijs per client. Daardoor kun je tijdig bijsturen op productie- en omzetontwikkelingen.

Valuecare resultaat
Stuurinformatie Financieel

100% inzicht in begrote vs. behaalde resultaten

De financiële stuurinformatie van ValueCare biedt inzicht in de financiële resultaten, opbrengsten en kosten. Zo is er op ieder organisatieonderdeel actueel inzicht in de begrote vs. de behaalde financiële resultaten. De inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, kostenplaats, en rekeningniveau. Alle gegevens zijn doorklikbaar tot op het laagste rekeningniveau.

Met deze module krijg je een dynamisch en actueel inzicht in materiële kosten en kun je tijdig sturen op alle relevante financiële KPI’s.

Valuecare personeel
Stuurinformatie Personeel

100% het potentieel van personeel benutten

Waar personeel is, spelen vragen omtrent ziekteverzuim en bezetting. Tevens is tijdig sturen op bijvoorbeeld onderbezetting van belang voor het welzijn van de medewerkers. ValueCare biedt deze en andere personele inzichten aan in overzichtelijke dashboards.

De personele stuurinformatie van ValueCare biedt inzichten op verzuim (o.a. verzuimduur, verzuimfrequentie en nulverzuimers), in- en uitstroom van medewerkers en de bezetting op basis van het contract. Deze inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes, zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, functie, en arbeidsovereenkomst. Dat maakt het mogelijk om beter te sturen op bezetting en flink te besparen op PNIL.

Wij zijn ValueCare

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, MSB’s, organisaties in de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijn.

Binnen ons netwerk wisselen klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Het laatste nieuws

van ValueCare

Wij zijn altijd in beweging. Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen.

Stuur ons een bericht

Connect direct

Esther Wiersma Value Care

Esther Wiersma

+316 341 86 571
esther.wiersma@valuecare.nl
connect via linkedin