GGZ Delfland beheerst Horizontaal Toezicht

Met een onafhankelijke verklaring (COS 3000 type 2) en een positieve beoordeling van zorgverzekeraars DSW en Zilveren Kruis heeft GGZ Delfland aangetoond verantwoording via HT effectief te beheersen. Bij ValueCare zijn we erg trots dat GGZ Delfland daarbij gebruik heeft gemaakt van de door ons ontwikkelde tooling voor HT. De onafhankelijke verklaring van de accountant en de positieve beoordeling van zorgverzekeraars laten zien dat wij er met onze module HT in korte tijd in slagen om het verschil te maken.

Bij Horizontaal Toezicht komen zorgverleners en -verzekeraars veel meer naast elkaar te staan. Het zorgt ervoor dat een dialoog ontstaat over de juiste zorg in plaats van eenzijdige verantwoording over rechtmatigheid van zorg.

Voordelen van Horizontaal Toezicht

Dankzij Horizontaal Toezicht hebben zorgverzekeraars toegang tot de organisatie en GGZ Delfland laat zien wat ze doen om te borgen dat ze de juiste zorg door de juiste persoon leveren. In plaats van facturen achteraf te controleren, wordt aan de voorkant al met de zorgverzekeraars samengewerkt.

Focus op juiste zorg

Horizontaal Toezicht levert GGZ Delfland veel op, het komt de kwaliteit van zorg ten goede. Iris Bandhoe, raad van bestuur: “Binnen Horizontaal Toezicht krijgt de kwaliteit van zorg weer een prominente plek aan de gesprekstafel met zorgverzekeraars. Het gaat niet langer alleen om het hebben van de juiste verwijzing, maar om de vraag of de juiste zorg is geleverd. Dat is een belangrijke meerwaarde ten opzicht van de verantwoordingswijze via zelfonderzoeken en materiële controles. Het begrip en vertrouwen dat we hierin van zorgverzekeraars krijgen, zien wij als een belangrijke erkenning van onze visie op de kwaliteit van zorg en geeft ons de ruimte deze visie te realiseren.”

“Het gaat niet langer alleen om het hebben van de juiste verwijzing, maar om de vraag of de juiste zorg is geleverd.” 

Iris Bandhoe, raad van bestuur GGZ Delfland

Focus op financiële zekerheid vóóraf

Een ander voordeel: door een juiste registratie aan de voorkant te borgen heeft GGZ Delfland aan het einde van het jaar geen last van financiële onzekerheid over de omzetverantwoording van de zorg binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW). Arent van der Heide, directeur financiën en informatie: “We registreren op de eerste plaats voor onszelf, en niet voor de zorgverzekeraar. Het is voor ons een instrument voor reflectie op de zorg die we leveren. Registratie is daardoor een dagelijkse routine geworden. Uit de zelfonderzoeken komen geen bijzonderheden naar boven en wij factureren nu in het Horizontaal Toezicht 100% goed. Wij zijn hier erg trots op.”

“Wij factureren nu in het Horizontaal Toezicht 100% goed en daar zijn we erg trots op.”

Arent van der Heide, directeur financiën en informatie GGZ Delfland

Meer informatie over onze dienstverlening?

Wilt u meer weten over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag vrijblijvend een demo aan.

Leave a Reply